L’associació Viu-la

Viu-la és una associació sense ànim de lucre de Sabadell que tracta amb nens i nenes amb diversitat funcional.

La reconeguda complexitat de l’oci i el món de la diversitat funcional, adherida a la poca oferta de serveis públics o privats i agreujat pel elevat cost d’aquest fa que moltes persones i famílies no puguin accedir a aquests recursos.

L’associació Viu-la  davant de la demanda de les famílies, pares i mares que formen l’associació i de les necessitats dels nenes i nenes, decideix treballar per millorar les condicions del col·lectiu de diversitat funcional, i seguir endavant amb diferents projectes.  Aquests projectes estan destinats principalment a oferir recursos d’oci, respir a les famílies, així com a aconseguir recursos econòmics i materials, per poder desenvolupar totes aquestes activitats.

512