Reforma Integral

Projecte i Obra de reforma integral d’habitatge tradicional.  L’objectiu principal era realitzar una re-distribució total de l’habitatge oferint espais més amplis, lluminosos i oberts al pati de la casa. També millorar el comfort de l’habitatge gràcies a una reforma energètica amb aplicació d’aïllaments exteriors a totes les façanes, suposant una reducció molt considerable dels consums energètics de l’habitatge.

Recuperar les textures i materials tradicionals que estaven ocults sota celrasos i enguixats, a la vegada que es millora el comportament energètic de totes les façanes. Reduïr la despesa energètica, oferir espais diàfans en una construcció tradicional, canviar la imatge interior i exterior de l’habitatge i apostar per una construcció sostenible, lògica, confortable i econòmica.